Vizualizace a digitální modely

Ve většině případů je vhodné nechat si zhotovit 3D model a vizualizaci projektu. Odhalí se tim nejen prostorové chyby návrhu. Klient dostává jasnou představu o podobě díla i jeho vztahu k okolí (například zákresy do fotografií). Velmi průkazné je i materiálové a barevné řešení. Pří několikamilionové investici do projektu je téměř nerozum nevyužít výhod této počítačové metody zobrazování.

Naprosto nezbytným nástrojem jsou vizualizace pro každého developera.