Gallery category archives: Architektura

 • Návrh rodinných řadových domů, Třešť

 • Návrh rodinných řadových domů je členěn do tří bloků po čtyřech domech o půdorysné velikosti šest krát jedenáct metrů. Domy jsou navrženy jako dvoupodlažní s plochou střechou. Obytný prostor je řešen se zvýšeným stropem. Tento koncept vyrovnává výškové členění pozemku a dodává na důležitosti prostor[...]
 • Návrh mateřské školy se zahradou, Praha

 • Hlavním cílem studie v exteriéru bylo vizuelní začlenění nedatované přístavby k původnímu objektu. To se podařilo korekcí tvaru střechy, změnou velikostí oken, jejich polohou a samozřejmě tvaroslovím fasády. Při rekonstrukci se předpokládá kompletní obnova štukové výzdoby a její vhodné doplnění v čá[...]
 • Návrh kavárny na náměstí, Jihlava

 • Kavárna je navržena ve tvaru jednoduchého hranolu složeného ze 14 pravidelných krychlí o hraně délky 3,5 metry. Bohaté prosklení nabízí návštěvníkům příjemné posezení v atmosféře historického centra města. Zázemí kavárny je umístěno v centru dispozice. Sklady a technické prostory jsou situovány do p[...]
 • Rekonstrukce chodby, Město Třešť

 • Chodba městského úřadu v Třešti dostala nový, příjemný vzhled. Drobné stavební úpravy, vhodný návrh osvětlení, sjednocení barevného řešení i návrh detailů proměnily původní neosobní tmavou chodbu v příjemný prostor, důstojný pro návštěvníka úřadu i lidí, kteří v něm pracují. Celý prostor si můžete p[...]
 • Návrh administrativní budovy, Ostrava

 • Návrh se zabývá studií několikapatrové administrativní budovy. Hlavním úkolem studie bylo umístění stavby na specificky malém nárožním pozemku. Exteriér budovy je pojednán v kombinaci pohledového betonu s velkými skleněnými tabulemi oken. Součástí studie byl i návrh interiérů.[...]
 • Multikulturní oáza, Wadi Deir Mar Musa, Sýrie

 • Multikulturní oáza je místo kulturního, environmentálního a náboženského charakteru, je to místo, kde mohou meditovat, odpočívat a komunikovat lidé všech kultur. Multikulturní oáza má podporovat již existující mezikulturní vztahy, tyto vztahy nadále rozvíjet a podporovat duchovní a náboženský turism[...]