Členové Týmu

Martin Chromý
 • Martin Chromý

 • Pracuje jako manager projektu boudiCZka a domeCZky. Má na starosti kontakt se zákazníky a dohlíží na jejich spokojenost.

Petra Karafiátová
 • Petra Karafiátová

 • Pracuje jako designérka a vizualizátorka ve studiu schrapnel. Kromě produktového designu jsou její doménou vizualizace, animace a videa.

David Beke
 • David Beke

 • Pracuje jako architekt a designér ve studiu schrapnel. Hlavní náplní jeho práce jsou návrhy všech druhů objektů. Specializuje se na návrhy výjimečných rodinných domů.

Zuzana Tůmová
 • Zuzana Tůmová

 • Architektka a bytová designérka. Hlavní předmět její tvorby tvoří návrhy všech druhů interiérů.

Jiří Mezera
 • Jiří Mezera

 • Grafik studia. Tvůrce vizuálních stylů, grafických materiálů, prezentační a reklamní grafiky.

Vojtěch Dvořák
 • Vojtěch Dvořák

 • Soustředí se na podporu investorů v oblasti tvorby virtuální reality. Konkrétně se jedná o tvorbu vizualizací, animací, videí a prezentací.